Materiały - konglomerat

Konglomerat, inaczej aglomarmur lub aglomerat to produkt przemysłowy, będ±cy poł±czeniem 95% kamienia naturalnego - łamanego i 5% żywicy poliestrowej jako ł±cznika o doskonałych właściwościach fizyczno - mechanicznych. Produkt końcowy posiada wspomniane parametry często przewyższaj±ce kamień naturalny wchodz±cy w jego skład.